fbpx

PxWeb rajapintojen hyödyntäminen Power BI raportoinnissa

PxWeb on tilastontuottajille suunnattu verkkopohjainen taulukkojakelujärjestelmä, jota esimerkiksi Tilastokeskus käyttää julkisten tilastotietokantojen jakamiseen. Tilastokeskuksen tilastotietokannat löytyvät täältä.  Tässä artikkelissa kuvataan yksi tapa, joilla näitä tietoja voidaan hyödyntää Power BI raportoinnissa.

Tietojen haku

Tiedot Power BI raportille saa haettua esimerkiksi PxWeb rajapinnasta Power Queryn avulla. Alla kuvatulla Power Query funktiolla saadaan haettua rajapinnasta tulos csv-muodossa. Power BI:n puolella haetaan tulos tauluun, jota voidaan muokata haluttuun muotoon.

Funktion saa lisättyä raportille avaamalla Power Query Editor napista Transform data. Editorista valintaa New Source > Blank Query, joka luo uuden tyhjän kyselyn.

Tämän jälkeen nimetään kysely esimerkiksi muotoon GetPxWebCsv ja avataan sille laajennettu editori johon funktion skriptin voi liittää.

Datalähteen lisäys

Kun funktio on lisätty, tulee luoda uusi datalähde, jossa määritellään halutun aineiston rajapintaosoite mistä tietojen haku tehdään. Tässä esimerkissä on käytetty lähteenä aineistoa 12bh — Tietotekniikan käyttö yrityksissä, 2002-2020. Rajapinnan osoitteen, sekä esimerkin kyselystä, jolla tietoja voidaan haussa suodattaa saa valitsemalla Näytä taulukko, ja avautuvalta sivulta avaamalla kohdan Lisää taulukko sovellukseesi.

Yllä kuvattu funktio ottaa ensimmäisenä parametrinä (Url) sivulta löytyvän URL arvon ja toisena parametrina (Query) vaihtoehtoisesti JSON Query kentästä löytyvän tekstin. Mikäli Query parametriä ei ole määritelty käyttää funktio oletusarvoisesti kyselyä ilman hakusuodatuksia, jolloin haetaan aineiston sisältö oletussuodatuksilla. Mikäli aineiston määrä on suuri, voi hakukyselyä joutua pilkkomaan siten, että tiedot haetaan erissä.

Datalähde määritellään Power BI raportille samalla tavalla kuin aikaisemmin luotu funktio. Tässä esimerkissä lisätään kysely Tietotekniikan käyttö yrityksissä, jolla haetaan tiedot PxWeb rajapinnasta, sekä käännettään sarakkeet riveiksi, käsitellään pistearvot sekä muokataan tietotyypit oikeiksi. Käytetystä aineistosta riippuen voi joutua haettua dataa käsittelemään enemmänkin.

Dimensio taulut aineiston muuttujista

Mikäli raportilla on tarvetta tuoda omiin tauluihin aineistosta löytyvät muuttuja, niin voidaan niiden haku toteuttaa alla kuvatulla funktiolla. Funktio lisätään raportille samalla tapaa kuin aikaisemmin lisätyt kyselyt.

Kun funktio on lisätty, tehdään uusi datalähde, johon tuodaan muuttujan mahdolliset arvot käyttämällä lisättyä funktiota. Ensimmäisenä parametrina (Url) annetaan rajapinnan osoite, tässä tapauksessa sama kuin mistä aikaisemmin määritelty tietojen haku on määritelty tapahtumaan. Toisena parametrina (Variable) annetaan haettavan muuttujan nimi.

Tässä esimerkissä haetaan Vuosi muuttujan tiedot omana tauluna luodun funktion avulla. Haun yhteydessä muokataan myös sarakkeen nimiä sekä tietotyyppejä.

Tietomalli ja raportin sisältö

Kun tietojen haku on lisätty, voidaan siirtyä muodostamaan tietomallia, sekä raportin sisältöä. Tässä esimerkissä tietomallin muodostaminen tapahtuu yksinkertaisesti muodostamalla yhteys Tietotekniikan käyttö yrityksissä ja Vuosi taulujen välille Vuosi sarakkeen osalta.

Raportin muodostamista ei tässä artikkelissa tarkemmin kuvata. Alta löytyy yksinkertainen esimerkkiraportti tuotuihin tietoihin perustuen. Raportin saa ladattua täältä. 

Kirjoittaja Markus Riihelä on T-Basen konsultti, jolla on paljon kokemusta erilaisista Power BI raportoinnin ratkaisuista.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua Power BI raportoinnissa tai olet kiinnostunut muista palveluistamme. 

Tutustu myös näihin:

Haluatko lisätietoja?

Ota suoraan yhteyttä tai jätä meille yhteydenottopyyntö.