fbpx

Konsultti vai koodari?

Huhtikuussa vietimme T-Base -päivää. Kyseessä on jo perinteeksi muodostunut, muutaman kerran vuodessa järjestettävä iltapäivä, jolloin istumme firman porukan kesken alas ja esittelemme toisillemme jotain uutta, joko mitä olemme tehneet tai tutustumme yhdessä johonkin uuteen teknologiaan. Tällä kertaa emme istuneet samassa tilassa koronaepidemian ajettua meidät kotitoimistoille, vaan kyseinen sessio järjestettiin Teamsin kautta. Emme myöskään sivistäneet itseämme tutustumalla uusiin teknologioihin vaan poikkeuksellisesti pohdimme pareittain vähän syvällisempiä aiheita eri teemoihin liittyen.

Yksi aihealueista oli, mikä on konsultin ja koodarin ero. Pohdimme, mitä ominaisuuksia konsultilla tulisi olla ja mitä lisäarvoa konsultti voi tuoda asiakkaalle. Keskustelussa tuli esille paljon hyviä ajatuksia, moni tuntui sisäistäneen tämän hieman häilyvien nimikkeiden eron. Yksi keskeisimmistä esille nousseista pointeista oli, että konsultti toimii ennen kaikkea asiakasrajapinnassa, kun taas koodari nähdään helposti varsin stereotypisesti pimeään nurkkaan sulkeutuneena introverttinä, joka nakuttaa koodia energiajuoman voimalla. Konsultin nähtiin sitä vastoin olevan mukana kehittämisessä koko projektin läpi, alusta loppuun ja omaavan kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakkaan tarpeista sekä tuotettavasta kokonaisuudesta.

Konsultin ominaisuuksiin katsottiin kuuluvan ennen kaikkea asiantuntemus, hyvät vuorovaikutustaidot, asiakaspalveluhenkisyys sekä myös kyky kuunnella asiakasta. Konsultin on myös osattava tuoda esille ratkaisuehdotuksia, jotka soveltuvat asiakkaan tarpeeseen. Asiakas on aina oikeassa, mutta hyvä konsultti näkee projekteissa myös asiakkaalle lisäarvoa tuovia ominaisuuksia ja tuo näitä esiin. Konsultti myös miettii ratkaisun elinkaarta ja ottaa toteutuksessa huomioon mahdollisen jatkokehityksen, sen että uudet ominaisuudet ovat lisättävissä niin, ettei koko sovellusta tarvitse suunnitella ja kirjoittaa uudelleen.

Meillä T-Basella kaikki työntekijät ovat konsultteja. Uusi työntekijä otetaan aina mahdollisimman nopeasti mukaan asiakasprojekteihin. Näin hänelle alkaa heti kertyä kokemusta asiakkaan kanssa toimimisesta. Joku vanhempi konsultti toimii näissä projekteissa aina vastuuhenkilönä ja tulokas on enemmänkin ”työrukkanen”. Konsultin vahvuus koostuu ennen kaikkea teknisestä osaamisesta, millä on tapana kasvaa töitä tehdessä. Samalla myös kuitenkin oppii, kuinka asiakkaan kanssa toimitaan. Pikkuhiljaa ”koodarista” jalostuu konsultti.

Konsultin työkalupakista löytyy siis monta ammatillista ominaisuutta, jotka muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. T-Base -päivän tuloksena tämä ajatus laventui kaavaksi, joka kiteytti päätelmän parhaiten: Konsultti = account manager + projektipäällikkö + arkkitehti + toteuttaja.

Kirjoittaja Ossi Lommi on kasvanut koodarista konsultiksi työskennellessään T-Basella.

Kiinnostuitko? Lue lisää sovelluskehityksestä https://www.t-base.fi/blogi/code-first-malli-sovelluskehityksessa-helpottaa-muutoksia-pitkalla-aikavalilla/ tai ota yhteyttä ja tutustu T-Basen konsultteihin: https://www.t-base.fi/ota-yhteytta/.