fbpx

Järjestelmän suorituskykytestaus on laadun varmistamista

Suorituskykytestauksella arvioidaan järjestelmän reagoivuutta ja vakautta kuormitettuna. Testien avulla pyritään tunnistamaan järjestelmän suorituskykyyn liittyviä pullonkauloja. Pullonkauloja poistamalla voidaan optimoida järjestelmän kokonaisvaltaista toimivuutta ja suorituskykyä.

Suorituskykytestaus on osa laadun varmistamista. Vaikka järjestelmä toimisi teknisesti oikein sekä täyttäisi toiminnalliset vaatimukset, liian hitaasti toimiva järjestelmä voi olla käyttökelvoton tai johtaa huonoon loppukäyttäjän kokemukseen.

Kestääkö järjestelmäsi pystyssä?

Suorituskykytestauksella pyritään löytämään järjestelmästä pullonkauloja, joita ratkaisemalla saadaan optimoitua nopeutta, käytettävyyttä sekä parannetaan saatavuusastetta.

Pilviratkaisuissa pyritään lisäksi optimoimaan ratkaisuin käyttämät resurssit vastaamaan järjestelmän tarvetta ja tätä kautta kustannuksia. Pilviratkaisuiden skaalautuvuutta ruuhka-aikoina voidaan myös testata suorituskykytesteillä.

Järjestelmiä suunniteltaessa, pyritään hahmottamaan millaisella kuormalla, esimerkiksi käyttäjämäärällä, sovellusta käytetään. Testien avulla voidaan varmentaa, että järjestelmä täyttää sille asetetut suorituskykyvaatimukset.

Mittaustulosten perusteella tarvittaessa optimoidaan järjestelmää niiltä osa-alueilta, jotka aiheuttavat hidastumista. Tätä kautta pyritään myös ennakoimaan tulevat mahdolliset ongelmat, ennen kuin ne pääsevät syntymään. Järjestelmän optimoinnit tyypillisesti osaltaan parantavat loppukäyttäjän kokemusta, sulavan ja nopeasti reagoivan käyttöliittymän kautta. Lisäksi mittauksissa pyritään löytämään järjestelmän maksimisietokyky, jolloin voidaan ennustaa, milloin tarvitaan lisäresursseja tai sovelluksen muuta uudelleen järjestelyä.

Kuormaa ja stressiä

Suorituskykytestaus tyyppejä ja menetelmiä on erilaisia, tyypillisimmät ovat kuormitustestaus ja stressitestaus.

Kuormitustestaus

Kuormitustestaus on osa suorituskyvyn testausta ja tyypillisin testausmuoto. Kuormitustestaus tehdään yleensä vakioidulla kuormalla, esimerkiksi sovitulla käyttäjämäärällä tai aineistolla. Mittaustuloksena saadaan tapahtumien vasteajat, joita tutkimalla pyritään löytämään pullonkauloja. Lisäksi vertailemalle eri testiajojen tuloksia ja niiden välissä tehtyjä muutoksia esimerkiksi järjestelmän konfiguraatioon, saadaan käsitys muutosten vaikutuksista. Järjestelmien muutoksien hallinnassa kuormitustestaus on usein mukana.

Stressitestaus

Stressitestillä pyritään löytämään järjestelmän suorituskyvyn yläraja. Testissä rasitetaan järjestelmää niin isolla kuormalla sekä niin pitkään, että se hyytyy tai lopettaa toimintansa kokonaan. Tätä kautta voidaan ennakoida, millä kuormalla, esimerkiksi käyttäjämäärällä, järjestelmän vaatii lisäresursseja tai uudelleen järjestelyjä.

Milloin suorituskykytestausta tulisi tehdä?

 • Uuden järjestelmän käyttöönotto ja sen kuormansietokyky.
 • Järjestelmän suorituskykyvaatimusten validointi.
 • Olemassa olevan järjestelmän optimointi.
 • Olemassa olevan järjestelmän näköpiirissä olevan uuden lisäkuorman testaus ja arviointi.
 • Järjestelmään käyttöönotettavan uuden komponentin tai sen version vaikutusten arvioiti.
 • Järjestelmän muuttuneiden asetusten, ympäristöjen, ohjelmistojen tai laitteiden toimivuuden verifiointi.
 • Selvitetään sovelluksen resurssien ja ympäristön riittävyys, myös lähitulevaisuuteen.
 • Resursseista maksettavien kustannusten optimointi, varsinkin pilviratkaisuissa.
 • Järjestelmän skaalautuvuuden testaus.
 • Hitaan järjestelmän ongelmakohtien löytäminen.
 • Laadun varmistus.

Järjestelmän suorituskyvyn testaus on tärkeä osa laadun varmistusta ja se tulee suunnitella hyvissä ajoin ennen tuotantoon siirtymistä.

Kirjoittaja Juha Kokkonen työskentelee T-Basella johtavana konsulttina ja on osallistunut usein järjestelmien suorituskykytestaukseen uransa aikana.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua järjestelmien suorituskykytestauksessa tai olet kiinnostunut muista palveluistamme. 

Tutustu myös näihin:

Haluatko lisätietoja?

Ota suoraan yhteyttä tai jätä meille yhteydenottopyyntö.