fbpx

Etätöissä

Etätyöt ovat olleet T-Basella mahdollisia aina, mutta keväällä globaali pandemia pakotti kaikki T-Basen työntekijät työskentelemään kotitoimistoilta käsin. Etätöiden tähden otimme sisäisesti käyttöön uusia käytäntöjä, kuten Dailyn eli Teams palaverin, jossa käymme päivittäin ajankohtaiset yhdessä läpi. Kuten kaikessa, niin myös kotona työskentelyssä on omat etunsa ja haittansa.

Etätöiden edut

Tärkeimpänä etuna pandemian aikana on tietysti etätyöskentelyn mukaan tuoma etäisyys muihin. Mikäli yksi työntekijä sairastuu, ei hän sairastuta kaikkia muita.

Isona etuna on myös työmatka tai oikeastaan sen puute. Kotona työskennellessä työmatka on olematon ja siihen ei kulu aikaa. Työntekijälle tämä tarkoittaa, että voi halutessaan nukkua hieman pidempään ja on kenties virkeämpi aloittamaan työt.

Etätöiden haitat

Etätöitä tehdessä kommunikaatio työkavereiden välillä jää helposti minimiin. On kenties isompi kynnys kysyä apua tai muuten keskustella etänä. Juuri tästä syystä otimme käyttöön päivittäisen palaverin, jossa käymme päivän asiat lyhyesti läpi. Tämän lisäksi otimme kerran viikossa yhteisen kahvihetken (etänä tietysti), jotta voimme keskustella vapaasti ilmaan agendaa.

Molempi parempi

Riippuen millaisen tilan löytää omalle etätyöskentelylle, voi töiden tekeminen etänä tarjota mahdollisuuden rauhallisempaan työympäristöön. Mikäli työtilassa on jatkuvasti häiriötä, niin siitä kärsivät sekä työskentelyinto että -tehokkuus. Ennen kuin T-Base siirtyi kotitoimistoille, oli toimiston viereisessä tilassa remontti, joka häiritsi työskentelyä. Toisaalta kotona ei työpisteelle välttämättä löydy optimaalista paikkaa, mutta erityisesti pitkän etätyöjakson aikana kannattaa pyrkiä hyvään työergonomiaan.

Kun tilanne joskus normalisoituu ja voimme taas työskennellä toimistolla pandemiasta välittämättä, on aika hyödyntää sekä toimiston, että etätöiden parhaat puolet ja jaksottaa työskentely tehtävien mukaisesti.

Jutun kirjoittaja Aki Wilska on etätöissä nauttinut työympäristön rauhallisuudesta.

Haluatko lukea lisää juttujamme? www.t-base.fi/uutiset/