fbpx

Asiakaskohtaisella koulutuksella saavutat enemmän

Asiantuntijamme ovat kouluttaneet jo satoja ammattilaisia vuodesta 1999 lähtien ja suosittelevat räätälöityä koulutuksia. Lue vinkit, miksi räätälöity koulutus on hyvä valinta ja mitä kannattaa huomioida koulutusta tilattaessa.

1. Millaisessa tilanteessa yrityksen kannattaa harkita asiakaskohtaista koulutusta?

Yleisiä teknologiaan tai tuotteeseen keskittyviä koulutuksia on tarjolla paljon, mutta räätälöidystä koulutuksesta yritys voi saada huomattavasti enemmän irti.

Asiakaskohtaisessa koulutuksessa voidaan keskityttyä juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin ja ongelmatilanteisiin. Asiakaskohtasiin koulutuksiin tulisi sisältyä aina tarpeiden kartoitus ja asiakkaan aineistoon tutustuminen. Tällöin koulutuksessa voidaan keskittyä asiakkaan kehitystarpeisiin eikä välttämättä käydä läpi tuotteen kaikkia ominaisuuksia.

Mikäli yrityksellä on monimuotoinen IT-ympäristö, on asiakaskohtainen koulutus hyvä valinta, sillä silloin koulutus on räätälöity kyseisen kokonaisuuden mukaan.

Asiakaskohtainen koulutus on usein myös tehokasta ajankäyttöä, kun koulutukseen osallistuvien työntekijöiden ei tarvitse käyttää aikaa matkustamiseen koulutuspaikalle vaan kouluttaja saapuu paikan päälle.

2. Mitä kannattaa pohtia koulutusta tilattaessa?

Kouluttaja tarvitsee tiedon siitä, mitä tekniikoita ja tuotteita asiakkaalla on käytössä, millainen on osallistujien lähtötaso ja mikä on päätavoite koulutukselle. Kun keskeiset asiat ovat tiedossa, voidaan koulutuksessa keskittyä vain tavoitteen kannalta olennaisiin asioihin. Näin tehostetaan ajankäyttöä ja asiakas saa koulutuksesta mahdollisimman paljon irti.

Myös käytännön asiat on hyvä pohtia tilaushetkellä: ketkä osallistuvat koulutukseen, missä tiloissa koulutus voidaan järjestää, onko verkkoyhteydet kunnossa ja onko kaikilla työasemat sekä tarvittavat ympäristöt käytössä koulutusta varten. Eikä tarjoilujen merkitystä tule unohtaa.

3. Miten valita hyvä kouluttaja?

Sopivaa kouluttajaa valitessa on tärkeää selvittää, onko kouluttajalla riittävästi käytännön kokemusta kyseisestä tekniikasta ja tuotteesta sekä kouluttajan mahdollinen aikaisempi kokemus.

Kouluttajan sertifikaatit antavat osviittaa osaamisesta. Esimerkiksi Microsoftilla on oma sertifikaatti kouluttajille (Microsoft Certified Trainers, MCT), joka kertoo kouluttajan suorittaneen Microsoftin oman sertifiointiohjelman.

4. Mistä asioista tulee sopia kouluttajan kanssa ennen koulutusta?

Käytännön asiat, kuten koulutuspäivän aikataulu, koulutuksen tarkka sisältö, tavoitteet ja koulutusmateriaali on hyvä käydä läpi kouluttajan kanssa ennen koulutusta.

Lisäksi on tärkeää selvittää tekniset asiat etukäteen, jotta koulutustilanteessa ei kulu aikaa näiden ratkaisemiseen. On siis mietittävä etukäteen, mitä kehitysympäristöä koulutuksessa käytetään ja mitä asiakkaan dataa mahdollisesti tarvitaan sekä onko kaikilla koulutukseen osallistuvilla tarvittavat oikeudet näihin.

5. Millainen on hyvä koulutus?

Hyvä koulutus on antaa valmiudet kehittää yrityksen järjestelmiä tai toimintaa haluttuun suuntaan. Koulutus on onnistunut, kun osallistujat oppivat siitä sellaisia asioita, jotka auttavat heitä omassa työssään.

6. Mitä tulisi tapahtua koulutuksen jälkeen?

On toivottavaa, että koulutuksessa opitut asiat päätyvät käytäntöön yrityksessä. Tätä voi tukea koulutusmateriaalilla. Moni hyötyisi myös mahdollisuudesta konsultoida kouluttajaa jatkossa tai jatkokurssista, jonka yhteydessä osittain kerrattaisiin aikaisemmin käsiteltyjä asioita.

7. Millaisille yrityksille T-Basen räätälöidyt koulutukset sopivat?

Koulutuksemme keskittyvät Microsoft teknologioihin ja ne sopivat organisaatioille, jotka ovat ottamassa käyttöön uutta järjestelmää tai haluavat kehittää olemassa olevia ratkaisuja. Koulutuksemme sopivat kaikille yrityksille ja toimialoille, yrityksen koosta riippumatta. Kohderyhmänä koulutuksissamme ovat erityisesti kehittäjät, pääkäyttäjät ja controllerit.

Tämän artikkelin tuottamiseen on haastateltu Tero Ramua, joka on T-Basen kokenut yrityskouluttaja ja Microsoft Certified Trainer (MCT).